Korešpondenčný kurz – Veriť znamená žiť 1

Korešpondenčný kurz, ktorý vám pomôže hľadať odpovede na základné otázky, týkajúce sa zmyslu života, pomôže vám orientovať sa v histórii a zoznámi vás s obsahom Svätého Písma – Biblie. Kurz má 28 lekcií. Po registrácii vám poštou zašleme 1. lekciu kurzu.

Do kurzu sa môžete prihlásiť vyplnením nasledovného formulára:

Vaše meno a priezvisko*

Vaša adresa*

Obec*

PSČ*

Váš email

Váš telefón

Váš vek