Prvé stredisko korešpondenčných kurzov bolo založené ako súčasť kresťanského rádia The Voice of Prophecy, ktoré začalo svoje vysielanie v r. 1929 v USA a vysiela až dodnes. Poslucháči rádia si priali dopisovať s redakciou a tak vo februári roku 1942 vzniklo prvá korešpondenčná biblická škola v éteri – „The bible School of the Air“.
Na Slovensku začalo vzdelávanie prostredníctvom lekcií korešpondenčných kurzov už okolo roku 1950. Avšak počas komunistického režimu muselo fungovať tajne, ako podzemná organizácia, pretože pre svoj biblický obsah boli kurzy považované za ideológiu nezlučiteľnú s ateistickou propagandou.Stredisko korešpondenčných kurzov naplno obnovilo svoju činnosť až v r. 1996. Odvtedy sa do štúdia zapojilo viac ako 9 800 študentov z vyše 800 miest a obcí Slovenska.